Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pacyfikana/ftp/wp/wp-content/themes/montblanc-child/functions.php on line 73
Regulamin - Neo-be
+48 509 319 242

Regulamin

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz Regulamin (Ogólne Warunki Zakupu), który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów. Aktualne informacje o oferowanych przez nas produktach są dostępne na stronie www.neo-be.com prowadzonej przez CONE SCHOOL z siedzibą w Chojnicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. A.F. Modrzewskiego 5, 89-600 Chojnice) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5551361877, REGON: 771618830).

 1. Zawarcie umowy
 • Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową neo-be.com, e-mailowo (info@neo-be.com) bądź telefonicznie.
 • Kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty uwzględnione w formularzu zamówienia.
 • W celu złożenia zamówienia Klient musi wybrać ilość zamawianych produktów, wskazać adres dostawy i formę płatności, a także numer telefonu i adres mailowy umożliwiający kontakt pomiędzy neo-be a Klientem w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia jest oświadczenie ze strony Klienta, iż zapoznał się oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia.
 1. Metody płatności i dostawa towaru
 • Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości, nie zawierają zaś opłat celnych (dotyczy towarów wysyłanych poza teren Unii Europejskiej).
 • Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością neo-be.
 • Zamówione produkty wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
 • Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 • Neo-be udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty w dni i w godzinach otwarcia.
 • Regulamin dopuszcza następujące formy płatności za zamówiony towar, według wyboru Klienta:
  • płatność za pobraniem przy dostawie
  • przedpłata na rachunek bankowy
 • Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 1. Czas realizacji
 • Standardowy czas realizacji zamówienia to 15 dni roboczych od daty wpływu ceny zakupu na rachunek bankowy neo-be lub od daty potwierdzenia zamówienia (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem).
 • Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji zamówień spersonalizowanych może zostać wydłużony w zależności od dostępności materiału oraz mocy produkcyjnych.
 • Poprzez zamówienie spersonalizowane należy rozumieć zamówienie z przesłanym przez Klienta logo lub tekstem do nadruku, a także zamówienie produktu w kolorze innym niż biały.
 • W przypadku przewidywanego czasu ralizacji dłuższego niż 15 dni roboczych Klient zostanie o tym poinformowany przez neo-be. W tej sytuacji Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przeciągu 5 dni od dnia poinformowania.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient otrzyma zwrot środków wpłaconych na rachunek bankowy neo-be, o ile taka wpłata miała miejsce.
 1. Zwroty
 • Klient ma prawo do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty wydania towaru. Prawo to dotyczy produktów standardowych (nie spersonalizowanych), pod warunkiem, że nie były wcześniej użytkowane.
 • Produkty spersonalizowane, nieprefabrykowane, wykonane według specyfikacji klienta nie ulegają zwrotom na zasadach ogólnych.
 • W celu dokonania zwrotu towaru Klient w terminie wskazanym powyżej zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje dotyczące produktów należy składać e-mailem na adres info@neo-be.com.
 • W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 • Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów: naturalne zużywanie się, uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów, uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na wskazany adres.
 1. Postanowienia końcowe
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2017 do odwołania.
 • Neo-be zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie neo-be.com.
 • Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.